Ogłoszenia w związku z nowymi obostrzeniami – 2.01.2021

  • W każdym poziomie (Tier 1,2,3,4) Msze św. odbywają się jak zwykle (Shrewsbury, Stafford, Telford) z zachowaniem istniejących obostrzeń. Nie można podróżować między poziomami (Tier)

  • Spotkanie przygotowujące do przyjęcia I Komunii św. zaplanowane na Sobotę 16 stycznia 2021 w Telford zostaje ODWOŁANE (zakaz zgromadzeń powyżej 6 osób z wyjątkiem Mszy św.). Jak było wcześniej ustalone proszę o przerabianie z dziećmi katechez z podręcznika (5 kolejnych katechez w ciągu miesiąca)

  • Termin I Komunii św. – 15 Maja 2021 (Sobota) o godz. 11:00, Kościół św. Patryka – Telford

  • Nie odbędą się odwiedziny duszpasterskie (kolęda) – zakaz odwiedzin osób z różnych gospodarstw domowych

  • Dalsze informacje – szczególnie w związku z I Komunią św. – będą podawane na bieżąco, gdy otrzymamy nowe zarządzenia