Studium wiary – Szkoła katechetów parafialnych

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiarę oraz wiedzę o Bogu – zachęcamy do wzięcia udziału w szkole katechetów parafialnych on-line. Początek 19 lutego 2021.

Szkoła Katechetów Parafialnych skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności do osób już posługujących w parafiach (animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).

W Studium można uczestniczyć

– dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.)

– by zostać katechetą parafialnym

Organizacja i nadzór merytoryczny: 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej 

Więcej informacji i zapisy: https://skp.centrum.katowice.pl/

Zapraszamy do polubienia naszych profili na FB: 

Szkoła Katechetów Parafialnych https://www.facebook.com/Katowickie-Studium-Wiary-Szko%C5%82a-Katechet%C3%B3w-Parafialnych-763668577019664

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej: https://www.facebook.com/Archidiecezjalne-Centrum-Formacji-Pastoralnej-w-Katowicach-103990511109782