Chrzest święty

W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii (są zapisani) i praktykują. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza.

Przed chrztem należy:

– dostarczyć do kancelarii parafialnej wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami (patrz Krok 2) conajmniej trzy tygodnie przed chrztem dziecka.

– umówić z Duszpasterzem termin chrztu (patrz Krok 3). Prosimy, aby data uroczystości została ustalona przed rozpoczęciem wszelkich działań dotyczących: zapraszania rodziców chrzestnych, gości, kupowania biletów bądź rezerwowania sali na przyjecie

– wziąć udział w katechezie przed chrztem. Data i godzina tej katechezy zostanie wyznaczona podczas umówienia daty chrztu.