Pierwsza Komunia św. – Sakrament Eucharystii

Wszystkie aktualne informacje odnośnie przygotowania do I Komunii św. są podawane w czasie ogłoszeń parafialnych oraz umieszczane na stronie Parafii.

Do I Komunii Świętej przygotowujemy dzieci z rodzin,   które  są  zapisane  do  parafii i  uczęszczają  na  Mszę świętą  niedzielną przynajmniej rok przed rozpoczęciem przygotowania.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi Świętej i Pierwszej Komunii Świętej powinno odbywać się we Wspólnocie Parafii, z którą od lat związana jest Wasza rodzina. Związanie to nie może być iluzją, rzeczywistością fikcyjnie istniejącą tylko na „papierze” ale związanie to oznacza Waszą obecność w życiu Parafii wyrażaną w Waszej modlitwie podczas niedzielnych zgromadzeń liturgicznych oraz w Waszej odpowiedzialności za rozwój Parafii (udział w różnych wydarzeniach i rekolekcjach np. wielkopostnych, dzielenie się swoim czasem w formie wolontariatu itp.).