I Komunia św. – ogłoszenia

 • Próby przed uroczystością I Komunii św. odbędą się: 

– 24 Kwietnia 2021 (Sobota):

o godz. 13:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 15 Maja)

o godz. 15:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 22 Maja)

– 8 Maja 2021 (Sobota):

o godz. 13:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 15 Maja)

o godz. 15:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 22 Maja)

Obecność co najmniej jednego z rodziców wraz z dzieckiem jest na obu próbach obowiązkowa !

Na pierwszej próbie będzie obecny fotograf – Rodzice zadecydują czy i jakie pakiety zdjęć chcą zamówić.

 • Spowiedź święta dzieci przed I Komunią św. odbędzie się:

– 14 Maja 2021 (Piątek) o godz. 18:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 15 Maja)

– 21 Maja 2021 (Piątek) o godz. 18:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 22 Maja)

Rodzice są proszeni, aby skorzystać ze spowiedzi św. w innych wcześniejszych terminach (przed każdą Mszą św. w Shrewsbury, Stafford i Telford).

 • Rodzicom, którzy jeszcze tego nie uczynili przypominamy o konieczności dostarczenia aktu chrztu (świadectwa chrztu) dziecka – gdy dziecko miało chrzest św. w innej Parafii. Akt chrztu św. można dostarczyć w wybrany sposób: 

– oryginał – przekazany osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną np. z Parafii w Polsce gdzie miał miejsce chrzest na adres naszej Parafii

– skan aktu chrztu przesłany na maila parafialnego

– kopia aktu chrztu św.

– kopia dyplomu chrztu św.

Jeśli dziecko przyjęło chrzest św. w naszej Parafii (Stafford lub Telford) nie trzeba dostarczać aktu chrztu.

Przypominamy, że bez potwierdzenia chrztu św. dziecka I Komunia św. nie jest możliwa.

 • Prosimy aby zapisać dziecko na wybrany termin I Komunii – 15 lub 22 Maja 2021 (Rodzice, którzy jeszcze tego nie uczynili).
 • W związku z trwającymi obostrzeniami nadal obowiązuje limit ludzi w Kościele (w Telford 68 osób). Z tego powodu prawdopodobne jest, iż odbędą się dodatkowe Msze św. komunijne w tych samych terminach, czyli 15 i 22 Maja – o godz. 15:00. Zostanie to ustalone w czasie pierwszej próby (24 Kwietnia). W przypadku konieczności dodatkowych Mszy św. o godz. 15:00 na tą godzinę zostaną zapisani Ci, którzy będą mieć więcej gości (szczegóły w mailu, który otrzymali Rodzice).
 • Przypominamy o konieczności zakupu dla dziecka świecy pierwszokomunijnej. Zachęcamy, aby zakupić także Modlitewnik, Różaniec, łańcuszek komunijny.
 • W czasie uroczystości I Komunii (oraz w czasie prób i spowiedzi) obowiązuje nas dystans powyżej 1 metra pomiędzy poszczególnymi Rodzinami. Prosimy także aby nie gromadzić się przed Kościołem (zakaz zgromadzeń) !

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Liturgia domowa

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.

Można odczytać tekst Pisma Świętego – Ewangelia wg św. Marka rozdział 16, wersy 1-7.

Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:

Wszyscy: Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się:

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. 

Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: 
chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; 
mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy;

jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. 

Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Wielki Tydzień – ogłoszenia

 1. Spowiedź święta przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego odbędzie się:
  – w Stafford – przed i w czasie Mszy św. w Niedzielę Palmową o godz. 12:45
  – w Telford – w Wielki Wtorek (30 Marca 2021) od godz. 18:00 do 19:30 (spowiadał będzie także ks. Gość)
 2. Triduum Paschalne – Telford:
  Wielki CzwartekMsza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 – Msza św. razem z wspólnotą angielską (wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane)
  Wielki Piątek Droga Krzyżowa o godz. 17:30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00 – w języku polskim (ograniczona ilość miejsc: 67 osób, nie ma wcześniejszych zapisów)
  Wielka SobotaWigilia Paschalna o godz. 18:30 – razem z wspólnotą angielską (wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane)
 3. W związku z obostrzeniami nie może się odbyć tradycyjne poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę. Teksty modlitwy poświęcenia pokarmów są umieszczone na stronie naszej Parafii oraz można je zabrać po każdej Mszy św. w Niedzielę Palmową

Kurs dla narzeczonych

Informujemy, iż w naszej Parafii odbędzie się kurs dla narzeczonych (w języku polskim) pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Termin: 14 Marca 2021 (Niedziela) o godz. 18:00 oraz 21 Marca 2021 (Niedziela) o godz. 18:00.

Miejsce: Parafia św. Patryka w Telford – Wellington, King Street, TF1 3AP

Dodatkowe informacje: w kursie mogą uczestniczyć narzeczeni z naszej oraz z innych Parafii (nie trzeba należeć do naszej Parafii by odbyć kurs); zapisy – na pierwszym spotkaniu (nie ma wcześniejszych zapisów); na koniec drugiego spotkania uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w kursie przygotowującym do przyjęcia sakramentu małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne do chwili wzięcia ślubu – zarówno w Anglii, jak i w Polsce), obecność na obu spotkaniach jest obowiązkowa, w kursie nie mogą wziąć udziału osoby innych narodowości, które nie porozumiewają się w języku polskim w sposób biegły.

Rezerwacja udziału we Mszy św. w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę

W Wielki Czwartek oraz w Wielką Sobotę w Telford Msze św. będą sprawowane razem ze wspólnotą angielską (Msze św. polsko – angielskie). Prosimy, aby dokonać rezerwacji udziału w tych Mszach – telefonicznie: 01952 242423 lub poprzez e-maila: ccntelford@gmail.com – od 1 Marca 2021 (od Poniedziałku do Piątku), w godzinach od 9:00 do 11:00. Po dokonaniu rezerwacji każda osoba otrzyma potwierdzenie (bez potwierdzenia rezerwacja jest nieważna).

Środa Popielcowa

Msza św. w Środę Popielcową – wraz z posypaniem głów popiołem – odbędzie się o godz. 18:00 w Telford. Przed Mszą można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W czasie Mszy obowiązują nadal wszystkie dotychczasowe restrykcje (maksymalnie 67 osób w Kościele, nos i usta zasłonięte „maseczką”, Komunia św. tylko „na rękę”, dystans powyżej 1 metra pomiędzy osobami z różnych gospodarstw domowych).

I Komunia św. – informacje (28.01.2021)

1) Informujemy, iż w związku z trwającymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa (konieczność zachowania dystansu w czasie Mszy św.) I Komunia św. odbędzie się w dwóch terminach – do wyboru:

 • 15 Maja 2021 (Sobota) o godz. 11:00 w Telford
 • 22 Maja 2021 (Sobota) o godz. 11:00 w Telford

Prosimy aby zapisywać dzieci na wybrany przez siebie termin (osobiście po Mszy św. lub pisząc na parafialnego e-maila). Ilość miejsc na poszczególne terminy jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

2) Prosimy, aby stroje komunijne organizować we własnym zakresie (nie jest możliwe, aby firma która się tym zajmuje przyjechała do Kościoła z ofertą – obostrzenia). Dla ułatwienia podajemy adres sklepu, w którym można się zaopatrzyć we wszystko co jest potrzebne do I Komunii: www.sklepswrobert.co.uk. Oczywiście można skorzystać także z innych firm zajmujących się I Komunią.

3) Na przełomie Kwietnia i Maja odbędą się dwie próby przed przyjęciem Komunii. Dokładne terminy zostaną podane w późniejszym czasie. Obecność na obu próbach jest obowiązkowa dla dziecka i jednego z rodziców.

4) W czasie prób przed przyjęciem Komunii zostaną podane terminy pierwszej spowiedzi św. dziecka.

5) Przypominamy o dalszym przerabianiu z dziećmi katechez – według tego co było mówione na spotkaniu w Grudniu 2020.

6) Jeżeli sytuacja się poprawi i będzie możliwe w Kościele spotkanie przygotowujące do I Komunii – poinformujemy o tym w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronie.