Sakrament małżeństwa

Narzeczeni chcący zawrzeć sakramentalny związek małżeński są proszeni o bezpośredni kontakt z duszpasterzem w celu omówienia i wyjaśnienia wszystkich formalności.

Ponadto w naszej Parafii istnieje możliwość uczestnictwa w Kursie Przedmałżeńskim, który jest honorowany w Kościele Katolickim w Polsce i zagranicą.
Kurs prowadzony jest w języku polskim, stąd adresatem są tylko osoby mówiące w tym języku. Nie musisz należeć do naszej parafii by wziąć udział w Kursie.
W ramach kursu jest zawarta Poradnia Rodzinna.
Aby się zapisać na kurs, nie są wymagane żadne dokumenty ani przynależność do Parafii. Świadectwo Kursu będzie do odebrania na ostatnim spotkaniu. Terminy kursów przedmałżeńskich są zawsze podawane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych oraz umieszczane na stronie Parafii.