I Komunia św. – ogłoszenia

  • Próby przed uroczystością I Komunii św. odbędą się: 

– 24 Kwietnia 2021 (Sobota):

o godz. 13:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 15 Maja)

o godz. 15:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 22 Maja)

– 8 Maja 2021 (Sobota):

o godz. 13:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 15 Maja)

o godz. 15:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 22 Maja)

Obecność co najmniej jednego z rodziców wraz z dzieckiem jest na obu próbach obowiązkowa !

Na pierwszej próbie będzie obecny fotograf – Rodzice zadecydują czy i jakie pakiety zdjęć chcą zamówić.

  • Spowiedź święta dzieci przed I Komunią św. odbędzie się:

– 14 Maja 2021 (Piątek) o godz. 18:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 15 Maja)

– 21 Maja 2021 (Piątek) o godz. 18:00 (dla dzieci przyjmujących Komunię 22 Maja)

Rodzice są proszeni, aby skorzystać ze spowiedzi św. w innych wcześniejszych terminach (przed każdą Mszą św. w Shrewsbury, Stafford i Telford).

  • Rodzicom, którzy jeszcze tego nie uczynili przypominamy o konieczności dostarczenia aktu chrztu (świadectwa chrztu) dziecka – gdy dziecko miało chrzest św. w innej Parafii. Akt chrztu św. można dostarczyć w wybrany sposób: 

– oryginał – przekazany osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną np. z Parafii w Polsce gdzie miał miejsce chrzest na adres naszej Parafii

– skan aktu chrztu przesłany na maila parafialnego

– kopia aktu chrztu św.

– kopia dyplomu chrztu św.

Jeśli dziecko przyjęło chrzest św. w naszej Parafii (Stafford lub Telford) nie trzeba dostarczać aktu chrztu.

Przypominamy, że bez potwierdzenia chrztu św. dziecka I Komunia św. nie jest możliwa.

  • Prosimy aby zapisać dziecko na wybrany termin I Komunii – 15 lub 22 Maja 2021 (Rodzice, którzy jeszcze tego nie uczynili).
  • W związku z trwającymi obostrzeniami nadal obowiązuje limit ludzi w Kościele (w Telford 68 osób). Z tego powodu prawdopodobne jest, iż odbędą się dodatkowe Msze św. komunijne w tych samych terminach, czyli 15 i 22 Maja – o godz. 15:00. Zostanie to ustalone w czasie pierwszej próby (24 Kwietnia). W przypadku konieczności dodatkowych Mszy św. o godz. 15:00 na tą godzinę zostaną zapisani Ci, którzy będą mieć więcej gości (szczegóły w mailu, który otrzymali Rodzice).
  • Przypominamy o konieczności zakupu dla dziecka świecy pierwszokomunijnej. Zachęcamy, aby zakupić także Modlitewnik, Różaniec, łańcuszek komunijny.
  • W czasie uroczystości I Komunii (oraz w czasie prób i spowiedzi) obowiązuje nas dystans powyżej 1 metra pomiędzy poszczególnymi Rodzinami. Prosimy także aby nie gromadzić się przed Kościołem (zakaz zgromadzeń) !