Kurs dla narzeczonych

Informujemy, iż w naszej Parafii odbędzie się kurs dla narzeczonych (w języku polskim) pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Termin: 14 Marca 2021 (Niedziela) o godz. 18:00 oraz 21 Marca 2021 (Niedziela) o godz. 18:00.

Miejsce: Parafia św. Patryka w Telford – Wellington, King Street, TF1 3AP

Dodatkowe informacje: w kursie mogą uczestniczyć narzeczeni z naszej oraz z innych Parafii (nie trzeba należeć do naszej Parafii by odbyć kurs); zapisy – na pierwszym spotkaniu (nie ma wcześniejszych zapisów); na koniec drugiego spotkania uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w kursie przygotowującym do przyjęcia sakramentu małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne do chwili wzięcia ślubu – zarówno w Anglii, jak i w Polsce), obecność na obu spotkaniach jest obowiązkowa, w kursie nie mogą wziąć udziału osoby innych narodowości, które nie porozumiewają się w języku polskim w sposób biegły.

Rezerwacja udziału we Mszy św. w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę

W Wielki Czwartek oraz w Wielką Sobotę w Telford Msze św. będą sprawowane razem ze wspólnotą angielską (Msze św. polsko – angielskie). Prosimy, aby dokonać rezerwacji udziału w tych Mszach – telefonicznie: 01952 242423 lub poprzez e-maila: ccntelford@gmail.com – od 1 Marca 2021 (od Poniedziałku do Piątku), w godzinach od 9:00 do 11:00. Po dokonaniu rezerwacji każda osoba otrzyma potwierdzenie (bez potwierdzenia rezerwacja jest nieważna).