Rezerwacja udziału we Mszy św. w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę

W Wielki Czwartek oraz w Wielką Sobotę w Telford Msze św. będą sprawowane razem ze wspólnotą angielską (Msze św. polsko – angielskie). Prosimy, aby dokonać rezerwacji udziału w tych Mszach – telefonicznie: 01952 242423 lub poprzez e-maila: ccntelford@gmail.com – od 1 Marca 2021 (od Poniedziałku do Piątku), w godzinach od 9:00 do 11:00. Po dokonaniu rezerwacji każda osoba otrzyma potwierdzenie (bez potwierdzenia rezerwacja jest nieważna).